03.05.2013 - 20:19 / moderator
Pismo zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu skierowane do:Urz. Wojew(ódzkiego) - Wydz(iał) Społ.(eczno)-Polit.(yczny)N. Tomyśl 28XII 38W załatwieniu pisma przedmiotowego donoszę, że w dniu 30 października 1938 r. otrzymało tut. Starostwo telefonicznie polecenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem tamt. Urzędu ażeby wszystkich  Żydów wydalonych z Niemiec nie posiadających dokumentów i posiadających paszporty wiedeńskie, nie wydalać, lecz trzymać ich w pasie neutralnym...
0
>>>
03.05.2013 - 20:31 / moderator
Dzięki uprzejmości Alana Reicha z Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy kilka zdjęć ze Zbąszynia. Personel medyczny szpitala w Zbąszyniu. Styczeń 1939.
0
>>>
03.05.2013 - 20:36 / moderator
Kolejne zdjęcie z kolekcji Alana Rfeicha. Fotografia wykonana z nieistniejącego już balkonu dla widowni.
0
>>>
03.05.2013 - 20:42 / moderator
Kolejne zdjęcie z kolekcji Alana Reicha z Wielkiej Brytanii. Przedstawia zajęcia kursu nauki szycia dla dziewcząt w Zbąszyniu w 1939 roku.
0
>>>

Dodaj komentarz